1. veebruar 2008

Tere veebruar!

Veebruar veeres märkamatult kohale. Veebruaris on terve rida tähtsaid üritusi- kohe- kohe on vastlapäev, peagi sõbrapäev ja kuu lõpus peame Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva.
Eesti keele tunnis leidsime riimuvaid sõnu ja esitasime luuletust. Kiidan Hannat, Jandrat- neil oli luuletus päris pähe jäänud! Tublid lugejad olid täna ka kõik teised, kiitus kõigile!
Inimeseõpetuse tunnis rääkisime teiste inimeste märkamisest, täitsime koos töölehe.
Käsitöö tunnis lõpetasime ämlikke! Need tulid kõigil väga toredad!
Arvuti tunnis olime tublid trükkijad. Igal lapsel valmis tiitelleht oma õpimapile, lisaks tegime ilusad raamid tööle ja lisasime pildi.
ESMASPÄEVAL UJUMA!