18. märts 2011

Harjutame õpioskusteks!Eesti keele tundides oleme rääkinud ja praktiseerinud info otsimist erinevatest allikatest. Täna, veerandi viimasel päeval, tegime oma klassi õpioskused. teatmeteoseid oli igal rühmal kasutada mitmeid, tuli leida õige info õigest raamatust. Tulemused saate teada 4. veerandi alguses.