3. märts 2011

Ellen Niidu luulevõistlusKoolisisesel luulevõistlusel valiti Võrumaa luulevõistlusele meie klassist ELERI! Väga kenasti lugesid ka JOOSEP, MARVIN, ROBIN, HANNA JA KAIA!