4. juuni 2010

ALGAS VAHEAEG!



Täna oli viimane koolipäev! Hommik algas aulas aktusega, kus ka meie klassi ansambel esines lauluga. Jagati kiituskaarte ja diplomeid. Viimane tund klassis oli ka kindlasti teistmoodi kui tavaliselt! Kõik said kätte oma tehtud töö eest ,,palga"- tunnistused, diplomid! Ainult hindele 5 õpivad meie klassis: HANNA, KAIA, MRIANNE, JANDRA, ART KRISTJAN, JOOSEP, CHRISTIANA! Hindele 4 ja 5 õppisid: ELERI, TIMO, GRETE, SANDRA, ROBIN, KRISTIAN, MARVIN! Aitäh kõigile lastele ning vanematele toreda õppeaasta eest- oli teguderohke, huvitav, õpetlik, lõbus, toimekas õppeaasta! KOHTUME 1. SEPTEMBRIL!
ILUSAT VAHEAEGA!