8. jaanuar 2008

UUS ALGUS

Uus õppeveerand on toonud kaasa uusi muutusi ning kindlasti tuleb neid veelgi! Sellest veerandist hakkame lisaks suulisele ja kirjalikule hinnangule saama ka hindeid.
Esmaspäevases hommikuringis saime teada, et kõigil möödus aastavahetus lõbusalt, oldi oma perega ja imetleti ilutulestikku! Lisaks said kõik Jõuluvanalt või virkadelt päkapikkudelt toredaid kingitusi. Ka mina tänan päkapikke toreda ja väga vajaliku kingituse eest!
Tänases eesti keele tunnis rääkisime tähestikust ja kus seda vaja läheb. Leidsime, mis vahe on sisukorral ja sõnastikul. Aitasime mutt Tutil leida tähestiku abil kodutee.
Matemaatika tunnis lahendasime ülesandeid, arvutasime peast. Loodusõpetuses rääkisime inimese meeltest. Nägemine on üks meeltest, mille kaudu tajutakse ümbritsevat maailma. Nägemisest tänases loodusõpetuse tunnis rääkisimegi. Eriti tore oli vaadata pilte, kus võis samu asju näha mitut moodi. Vaatasime ja kuulasime- kasutasime oma meeli!
Raamatuussid on kasvama hakanud GRETEL, HANNAL, ELERIL, KAIAL, ROBINIL, JANDRAL, CHRISTIANAL, MARVINIL.