15. jaanuar 2008

Raamatuussid
Meie klassi seinal on jõudsasti kasvama hakanud rida RAAMATUUSSE! Mõne lapse uss on üsna priske ja pikk juba! Loodame, et need ussid meil ikka klassi kõik ära mahuvad!
Matemaatika tunnis oleme jõudnud pikkusühikute juurde- mõõdame ja joonestame joonlaua abil erinevaid esemeid ning lõike.
Loodusõpetuse tunnis panime tööle oma kuulmiselundid- KÕRVAD! Kuulasime ja mõistatasime erinevaid elusolendite ning eluta asjade hääli. Kuulasime vaikust! Vaikuses kuulsime kella tiksumist, vee sahinat radiaatoris, hääli naaberklassist. Tavaliselt ei pane me neid hääli tähelegi. Meie klassi lastele meeldib kuulata muusikat, vee vulinat,linnulaulu, nalja, muinasjutte ja õpetaja rääkimist! Koos leidsime, et ka vaikust on päris mõnus kuulata!
Eesti keele tunnis rääkisime ka täna kuulamisest- häälikute kuulamisest nimelt. Mängisime häälikumängu ja kirjutasime tähti ning sõnu.
Sel veerandil on meil klassis väga töine õhkkond olnud- kiidan kõiki lapsi! Ka pliiatsid on saanud teravaks ja tänu sellele tuleb ka kiri ilusam!