17. mai 2012

MATEMAATIKA TUND ARVUTIKLASSIS

Programm MateÄss abil saab harjutada kõiki tehteid naturaalarvudega. Mäng käib kiiruse peale, programm annab ettemääratud arvude vahemikust suvalise tehte ja kontrollib vastust. Hea vahend nt. korratabeli või ka lihtsalt arvutusoskuse ja -kiiruse parandamiseks. Autor: Andrias Heinlaid.

VÕISTLUSMÄNG KUUBI JA  RISTTAHUKAGA

TEHTED KÜMNENDMURDUDEGA (MÄNG)

A.Veelmaa koostatud teste. Vali 5. klassi alt erinevaid teste ja lahenda!!!
naturaalarvud