12. jaanuar 2010

Külmast ja suusaveerandist

Sotsiaalministri MÄÄRUS 29.01.2007.
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
Lapsevanem lähtub otsustamisel eelkõige kooli sõidu korraldamise võimalikkusest.
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmed.
Kehalise kasvatuse tund 3. õppeveerandil toimub õues, kui:
• lumi püsib
• külma on vähem kui -10 kraadi
Kaasa võtta:
• suusariided
• vahetuskindad, müts
suusavarustus, kellel on.
Suusad saab kooli jätta, lukustatud ruumi.
• Vabastatud õpilased tulevad õue jalutama.
Kui ilm on liiga külm või puudub lumi, siis toimub tund kooli võimlas (dressid)