28. september 2008

Õuesõppe klass


Reedel oli koolimaja juures õuesõppe klassi avamine. Laulsime regilaulu, tänati ehitajaid. Iga klass kinkis klassile puu. meie klass istutas vahtrapuu.